Bougie d'allumage (41450902600)

Bougie d'allumage (41450902600)
53,90 €

Résistance d'allumage ( bougie, ou allumeur ) pour:

Poêles à granulés MCZ modèles:
Athos HYDRO 14 kW
Athos MULTIAIR 
Athos Power HYDRO 24 kW 
Boxtherm 60 Pellet 
Face 
Flair 
Flat 
Gea 
Kaika 
Kaika Oyster 
Mercury 6 kW 
Mercury 8 kW 
Nova AIR 
Nova AIR (Box Pellet) 
Nova HYDRO 
Nova MULTIAIR 
Nova MULTIAIR 
Omega 
Omega '05 
Philo 
Planet 
Planet '05 
Polar AIR
Polar AIR (Box Pellet) 
Polar HYDRO 
Polar MULTIAIR 
Polar MULTIAIR (Box Pellet) 
Saturn 
Saturn '05 
Solar 

Poêles RED:
Dalia AIR
Dalia AIR - 2014 
Dalia Oyster AIR
Dalia OYSTER AIR - 2015 
Edera MULTIAIR 
Edera MULTIAIR - 2014